درباره ما

سیاره

کانون آگهی و تبلیغات سیاره

درباره ما

گالری سـتاره ها در شــهریور سال 1396 توسـط کانـون آگهی و تبلـیـغات سـیاره و با محوریت سـایت آگهی و معـرفی مـشاغـل به صورت رسمی آغـاز به کار کرد.

گالری سـتاره هـا در سـالهای اخــیر تمرکز اصـلی خود را بر پایه آگهی و نیازمــندی های منــطقه بنا کرده است و سعی کرده است بهترین و معتـبرترین برنــدهای

تجاری منطقه را برای همشهریان عزیز به ثبت رساند. دغدغه ی گالـری ستاره ها همیشه توسعه کـسب و کار و ارائه تبلیغات کارآمد جهت استفاده در بازار بوده است.


اعضای مجموعه